Over Stichting Taaibosch

Taaibosch wil een steuntje in de rug bieden aan ondernemende idealisten die hun nek uitsteken voor kwetsbare groepen.

Waarom Taaibosch?
Veel zinnige initiatieven passen niet in het beleid van veel fondsorganisaties. De initiatieven worden gezien als te experimenteel, te kleinschalig of er valt niet mee te scoren.

Voor mensen die met beide benen in de praktijk staan, zijn procedures voor subsidieaanvragen vaak te lang en kosten te veel tijd. Wat dan soms helpt is een vriendenkring die belangeloos relaties legt, kritisch-constructieve vragen stelt of helpt met fondswerving, zodat de initiatiefnemers zelf weer verder kunnen. Dat is Taaibosch!

Waar nodig denkt Taaibosch mee bij de opzet van een project, brengt mensen in contact met relevante organisaties, mobiliseert kennis en advies (bv. over organisatieontwikkeling) en geeft soms een bescheiden financiële bijdrage.

De naam
Een taaibosch is een plant die in de meest arme grond nog groeit. Stichting Taaibosch gelooft dat ook in moeilijke omstandigheden emancipatie en ontwikkeling mogelijk zijn.

Activiteiten
Taaibosch ondersteunt pioniers en projecten in met name Afrika, gericht op de emancipatie en rechten van minderheidsgroepen o.a. de San (Bushmen). Incidenteel steunde Taaibosch ook initiatieven in onder meer Suriname, Colombia, Afghanistan en Macedonië.

Lees meer over de projecten die wij steunen of bekijk onze jaarverslagen. Kunt u ons helpen met kennis, contacten via social media, of een financiële bijdrage? Neem dan contact met ons op.

Taaibosch heeft ANBI goedkeuring.

Lees onze folder
Read our flyer