Inhoudelijk Jaarverslag 2020

  1. De organisatie en financiële positie van Taaibosch

In 2020 heeft Tineke de Haan het bestuur versterkt. Bestuursleden zijn nu dus:
– Paul Zweers, voorzitter/penningmeester,
– Hannie Loermans, secretaris,
– Nynke Grünfeld, bestuurslid,
– Sergio van Keulen, bestuurslid,
– Tineke de Haan, bestuurslid.

Dankzij Tineke zijn we nu meer op de hoogte van wat er o.a. op Facebook en andere sociale media rondgaat over Pabalêlo en de andere projecten die we steunen. Ook de website is vernieuwd en geactualiseerd.
Het bestuur kwam 3x online bij elkaar en had tussendoor regelmatig contact per telefoon en email. Dankzij diverse royale giften kon het ondersteuningswerk worden voortgezet. Hoewel we meer uitgaven dan we ontvingen, kon 2020 dankzij eerder opgebouwde reserves toch positief worden afgesloten met €1.518,- (zie financieel jaarverslag 2020).
Stichting Taaibosch heeft ook in 2020 de ANBI-status behouden.

2. Projecten gericht op Afrika
2.a. Botswana: Pabalêlo Trust

Belangrijk in 2020 was natuurlijk de wereldwijde Corona-pandemie. Hoewel Botswana relatief weinig corona-slachtoffers had, ging het land toch vanaf maart 2020 in lockdown en werd de noodtoestand afgekondigd. Het land volgde daarmee de strategie van Zuid-Afrika, waar wel veel slachtoffers vielen. De impact van de pandemie op de volksgezondheid lijkt tot nu toe mee te vallen, hoewel de piek nog verwacht wordt. Economisch en sociaal gezien zijn de gevolgen echter desastreus. De honger, machteloosheid en woede zijn groot en het geweld tussen mensen onderling laait op.
Toch heeft Pabalêlo het in 2020 relatief goed gedaan. Dankzij voldoende regen kon er meer geoogst worden dan andere jaren. Door de lockdown kon niemand het district uit, wat eigenlijk een “blessing in disguise” was. De staf kon zich concentreren op het trainen en begeleiden van de deelnemers van het “backgardenproject” en het bijschaven van het curriculum. Met financiële
steun van o.a. Taaibosch konden de salarissen doorbetaald worden. Dat is nu extra belangrijk, want in Botswana is er geen enkele steun voor mensen die door corona hun baan verliezen.
Daarnaast vroeg Taaibosch namens Pabalêlo subsidie aan bij de “Stichting Castricum Helpt Muttathara” voor het backgardenproject en verdubbelde het ontvangen bedrag uit eigen reserves (zie het financiële jaarverslag 2020).
Ook deed Taaibosch het aanbod om Willemien en haar beoogde opvolger Diphoso te ondersteunen met een bijdrage voor coaching bij het overdragen van de managementtaken. Dit wordt in 2021 gerealiseerd.


Niet alles liep op rolletjes. De watervoorziening in de dorpen is nog steeds een probleem. De vrouwen moeten nog vaak naar de rivier om water te halen, de krokodillen en andere gevaren riskerend.
Ook het verkrijgen van een structurele basisfinanciering verliep in 2020 moeizaam. Pabalêlo had aanvragen ingediend bij een paar grote donoren, maar eind 2020 hadden ze nog maar 1 toezegging binnen. Gelukkig kon Taaibosch opnieuw een overbruggingssubsidie geven om te kunnen overleven. Daardoor hoefde er niemand ontslagen te worden en kwam de continuïteit van het werk niet in gevaar.