Inhoudelijk Jaarverslag 2022

  1. De organisatie en financiële positie van Taaibosch

In 2022 vormden onderstaande personen het bestuur van de stichting:
– Hannie Loermans, voorzitter/secretaris,
– Paul Zweers, penningmeester,
– Nynke Grünfeld, bestuurslid,
– Sergio van Keulen, bestuurslid,
– Tineke de Haan, bestuurslid.

Het bestuur kwam 2x bij elkaar en had tussendoor regelmatig contact per telefoon en email. Ook volgden we wat er op Facebook en andere sociale media rondgaat over de projecten die we steunen.

Ook dit jaar kregen we royale giften van de vrienden van Taaibosch. We ondersteunden Pabalêlo met een extra bijdrage voor de coaching van de nieuwe coördinator, waardoor het jaarsaldo negatief uitkwam. Maar dankzij de bescheiden reserves die we hebben opgebouwd, kon het boekjaar 2022 toch positief worden afgesloten met € 914,-  (zie jaarrekening 2022).

Stichting Taaibosch heeft ook in 2022 de ANBI-status behouden en alle bestuursleden zijn UBO-geregistreerd.

Helaas moesten we in de laatste vergadering afscheid nemen van Nynke Grünfeld. Zij vond het na 10 jaar mooi geweest en wil het wat rustiger aan gaan doen.

2. Ondersteunende projecten
2.a. Botswana: Pabalêlo Trust

Net als in andere jaren lag de focus van Taaibosch op het ondersteunen van Pabalêlo in Shakawe, het noorden van Botswana. In september bezocht onze voorzitter (Hannie) Pabalêlo, waardoor we weer goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen ter plekke. 

Tijdens Hannie’s bezoek werd het nieuwe Pabalêlo-kantoor op het recent aangekochte land geopend. Het was een grote happening met ruim 100 genodigden. Dit was organisatorisch een gigantisch karwei, zeker in de lokale context. De Pabalêlo-staf deed dit uitstekend en liet daarmee zien hoezeer ze in hun rol gegroeid zijn en zich aan de organisatie hebben gecommitteerd.

Taaibosch kreeg alle credits voor de jarenlange trouwe steun en de financiële bijdragen, o.a. voor het land.

De Board van Pabalêlo is actief betrokken bij de organisatie. Er is een open en gelijkwaardige sfeer tussen board- en stafleden met respect voor ieders mening. Bestuur en staf maakten een goede SWOT-analyse en een nieuw strategisch plan. De focus de komende jaren ligt o.m. op:

  • clustering van farmers t.b.v. gezamenlijke infrastructuur (b.v. waterpomp, omheining etc.),
  • communal gardens ter versterking van de voedselzekerheid in de dorpen,
  • onderzoek naar en verwerking van veld-producten.

Ook werkt Pabalêlo actief aan de samenwerking met andere NGO’s, overheidsdiensten en bedrijven die gericht zijn op duurzame ontwikkeling.

Een van de board-members vervult een uitstekende mentoring-rol voor Diphoso Maitiyo, de nieuwe manager en opvolger van Willemien LeRoux. Dit coachingstraject werd financieel ondersteund door Taaibosch. Ook konden we via regelmatig telefoon en e-mail contact inhoudelijke ondersteuning bieden aan dit proces.

De afgelopen 2 jaar heeft Pabalêlo flinke vooruitgang geboekt met hun projecten, o.m. door subsidie van 2 grote donoren (UNDP en USAID). Deze financiering houdt binnenkort op dus de zoektocht naar financiën blijft onverminderd voortduren. De wens is natuurlijk een steviger financiële basis te hebben, maar de donoren die nog actief zijn in de regio ondersteunen organisatie alleen op projectbasis en alleen voor een korte periode.

Zie voor meer informatie: https://pabalelotrust.wixsite.com/home/our-work

Behalve van Pabalêlo heeft Taaibosch in 2022 geen andere subsidieverzoeken ontvangen. 

Goedgekeurd door het Taaibosch-bestuur tijdens de vergadering van 30 januari 2023.