Inhoudelijk Jaarverslag 2021

  1. De organisatie en financiële positie van Taaibosch

In 2021 vormden onderstaande personen het bestuur van de stichting:
– Hannie Loermans, voorzitter/secretaris,
– Paul Zweers, penningmeester,
– Nynke Grünfeld, bestuurslid,
– Sergio van Keulen, bestuurslid,
– Tineke de Haan, bestuurslid.

Het bestuur kwam 1x online en 1x fysiek bij elkaar en had tussendoor regelmatig contact per telefoon en e-mail. Ook volgden we wat er op Facebook en andere sociale media rondgaat over de projecten die we steunen. Dankzij royale giften kon het ondersteuningswerk worden voortgezet en kon 2021 worden afgesloten met een positief saldo van €1.997,- (zie jaarrekening 2021). Stichting Taaibosch heeft ook in 2021 de ANBI-status behouden.

2. Ondersteunende projecten
2.a. Botswana: Pabalêlo Trust

Net als in andere jaren lag de focus van Taaibosch op het ondersteunen van Pabalêlo in het noorden van Botswana.
Een belangrijke mijlpaal voor Pabalêlo was de aankoop van 2 ha. grond voor demonstratie- en trainingsdoeleinden. Daar is lange tijd hard aan gewerkt met veel doorzettingsvermogen en onderhandelingstactiek van de nieuwe manager Diphoso Maitiyo. Taaibosch heeft met een donatie van €5000,- de aankoop van het land mede mogelijk gemaakt.

Zeggenschap over een eigen stuk grond geeft Pabalêlo een sterkere basispositie t.o.v. derden. Het beoogde land ligt dichter bij de doelgroep en dichter bij een verharde weg, waardoor vervoer van materialen en gewassen makkelijker wordt. Het hele proces van de landaankoop gaf een enorme boost en zorgde voor nieuwe energie bij de stafleden. Zowel de waterinstallatie als de olifant-proof omheining werden gerealiseerd.

In 2021 kon Pabalêlo door de toekenning van subsidie van o.m. UNDP en USAID flinke vooruitgang boeken met hun projecten rond duurzame landbouw, backyard-gardens, training en educatie aan met name vrouwen en jongeren.
Ook gaf de Castricumse kringloop-organisatie Muttathara subsidie voor het realiseren van “backyard gardens” en het trainen en begeleiden van de deelnemers. Taaibosch verdubbelde het bedrag, zodat er meer tuinen konden worden opgezet en de salarissen van de trainers konden worden gegarandeerd. De penningmeester van Taaibosch zorgde, namens Pabalêlo, voor de rapportage en eindverantwoording aan Muttathara.  

In 2021 werkte Pabalêlo ook hard aan verdere professionalisering en organisatiestructuur. De lokale board-members zijn inhoudelijk betrokken en hun kennis en expertise wordt actief gebruikt.
De uitdaging is een goede balans te vinden tussen de vereisten van een professionele organisatie die verantwoording aflegt aan de verschillende (internationale) donoren en de wens een platte organisatie te blijven die lokaal geworteld is. Het gaat daarbij o.a. om het vormgeven van een besluitvormingsproces op basis van consensus, het versterken van het gevoel van “ownership” en trouw blijven aan aan de eigen visie en cultuur.

De oprichter Willemien LeRoux droeg haar positie als directeur per 1 april officieel over aan de nieuwe manager: Diphoso Maitiyo. Dit was voor beiden een grote  stap. Willemien blijft als boardmember en adviseur wel betrokken bij Pabalêlo. Taaibosch kon, via regelmatig telefoon- en e-mailcontact inhoudelijk ondersteuning bieden aan dit proces.
Zie voor meer informatie: https://pabalelotrust.wixsite.com/home/our-work.

Behalve van Pabalêlo heeft Taaibosch in 2021 geen andere subsidieverzoeken ontvangen.