Inhoudelijk Jaarverslag 2023

  1. De organisatie en financiële positie van Taaibosch

In 2023 vormden onderstaande personen het bestuur van de stichting:
– Hannie Loermans, voorzitter/secretaris,
– Paul Zweers, penningmeester,
– Sergio van Keulen, bestuurslid,
– Tineke de Haan, bestuurslid

Het bestuur kwam 2x bij elkaar en had tussendoor regelmatig contact per telefoon en e-mail. Ook volgden we wat er op Facebook en andere sociale media rondgaat over de projecten die we steunen.

2023 stond in het teken van het langzaam afbouwen van Taaibosch.
Tijdens de Botswana-reis van Hannie vorig jaar hebben we al aan Pabalêlo en aan Willemien verteld dat we dit van plan zijn.

Dankzij de giften van onze Taaibosch-vrienden ontvingen we in totaal ruim  €4.350,-. Daarmee konden we de sabbatical-reis van Willemien LeRoux  volledig financieren (zie punt 2). We sloten het boekjaar af met een algemene reserve van €361,- (zie jaarrekening 2023).

Stichting Taaibosch heeft ook in 2023 de ANBI-status behouden en alle bestuursleden zijn UBO-geregistreerd.

2. Sabbatical van Willemien LeRoux

Willemien heeft regelmatig aangegeven dat ze behoefte had om haar ervaringen op te schrijven. Ze kan goed schrijven en doet dit graag. Ze is een van de weinige mensen die de afgelopen 40 jaar de ontwikkelingen van de San gevolgd heeft en nog steeds in Botswana woont. Nu terugkijkend op haar werk, is zij bij uitstek de persoon die de “lessons learned” kan documenteren.

Willemien maakte zelf een plan voor een “sabbatsreis” van 3 maanden naar Johannesburg en kon via haar contacten aanhaken bij de universiteit aldaar.  Het Taaibosch-bestuur besloot om de reis- en verblijfskosten op zich te nemen. Het past goed in de doelstelling, namelijk het ondersteunen van pioniers en hun ervaring en kennis voor een breder publiek beschikbaar maken. Het is tevens een mooie afronding van het Taaibosch-werk.

De reis was heel inspirerend en stimulerend voor Willemien. Ze blijft in contact met onderzoekers daar en haar schrijfwerk wordt door hen verder verwerkt. Kortom: haar ervaringen komen op een goede plek terecht.

Taaibosch heeft in 2023 geen andere subsidieverzoeken ontvangen. 

Goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 8 februari 2024.